Σε ποια αμπελουργική ζώνη Π.Ο.Π. συνυπάρχουν οι ποικιλίες Βηλάνα, Κοτσιφάλι; *

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δε χαρακτηρίζει την ποικιλία Βιδιανό; *

Ποιο από τα παρακάτω στοιχεία δε χαρακτηρίζει την ποικιλία Βηλάνα; *

Ποια από τις παρακάτω ποικιλίες δεν είναι στις συνιστώμενες του αμπελουργικού διαμερίσματος Κρήτης; *

Οι παρακάτω ποικιλίες εμφανίζονται να καλλιεργούνται από πολύ παλιά στην Κρήτη, εκτός από μια, ποια; *

Πόσα κιλά παραγωγή λευκών σταφυλιών προβλέπεται ανά στρέμμα για να παραχθεί λευκός οίνος «Κρήτη» Προστατευόμενη Γεωγραφική Ένδειξη (Π.Γ.Ε.); *

Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει για τα κρασιά Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης «Δαφνές»; *

Ποιο από τα παρακάτω δεν ισχύει; *

Ποιο οξύ βρίσκεται σε μεγαλύτερη περιεκτικότητα στο κρητικό κρασί; *

Τι χρώμα έχει συνήθως η σάρκα μια ρώγας σταφυλιού ποικιλίας Κοτσιφάλι; *