Στους φυσικώς αφρώδεις οίνους το διοξείδιο του άνθρακα: *

Οι βασικές ποικιλίες σταφυλιών για την παραγωγή της γαλλικής σαμπάνιας είναι: *

Πως λέγεται η διαδικασία παραγωγής αφρώδους οίνου, όταν η δεύτερη ζύμωση υλοποιείται με ζύμωση στη φιάλη; *

O οίνος "Prosecco" παράγεται με ζύμωση στη: *

O οίνος "Μοσχάτο d’Asti" είναι: *

Η μέθοδος παραγωγής αφρώδους οίνου “Charmat method” είναι πιο γρήγορη από την “Traditional method”. *

O οίνος βάσης για παραγωγή αφρώδους οίνου πρέπει να έχει: *

Στην κλασική μέθοδο ("Méthode champenoise"), η ωρίμανση του αφρώδους οίνου πραγματοποιείται: *

Ποια μέθοδος παραγωγής αφρώδους οίνου δίνει τη δυνατότητα περαιτέρω ωρίμανσης του οίνου, με αποτέλεσμα μεγαλύτερη πολυπλοκότητα και καλύτερης ποιότητας οίνο; *

Ένας αφρώδης οίνος με την ένδειξη "Brut" μέχρι πόσα σάκχαρα επιτρέπεται να περιέχει; *